و کماکان زنده اند و می خندند و جوک همی پراکنند.😂🤔😐

شیخی را گفتندی:
پوست کلفت ترین انسانهای سیاره کدامندی؟🤔
شیخ قدرى بیاندیشیدندی سپس بفرمود:
اهالی ایران زمین😐
مریدی بپرسید: از چه رو یا شیخ؟
شیخ بگفتی:آب نیترات دار😁
نان جوش شیرین دار😁
برنج آرسنیک دار😁
سبزیجات با فاضلاب😁
میوه ها با کود شیمیایی و سموم دوز بالا😁
لبنیات با روغن پالم😁
گوشت تاریخ مصرف گذشته😁
مرغ هورمونی😁
آلودگی هوا😁
پارازیت😁
پراید😁
سقوط هواپیما😁
و کماکان زنده اند و می خندند و جوک همی پراکنند.😂🤔😐

Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels