درسى از انيشتين به بهانه روزى كه به ابديت پيوست

درسى از انيشتين به بهانه روزى كه به ابديت پيوست
۱۸ آوریل ۱۹۵۵ _ ۲۹ فروردین۱۳۳۴:
🎓داستان 3 دسته انسان در قوانين حركت و تعادل انيشتين:
روزی البرت انیشتین گفت: زندگی مثل دوچرخه‌سواری است. اگر می‌خواهی تعادل داشته باشی باید حرکت کنی.
اما سؤال این است: چه حرکتی و کدام تعادل؟
دسته‌ای از انسانها هستند که حرکت می‌کنند، فقط به‌خاطر این‌که تعادل خودشان را حفظ کنند. مثل سیرک بازان که به‌دنبال به‌دست آوردن تعادل روی یک چرخ هستند، فقط نمایش زندگی ارائه می‌دهند. زندگی بی‌سمت و سویی دارند و اگر از خودشان هم در مورد هدفشان سؤال شود جوابی ندارند که بدهند.
دسته دوم، تعادل خودشان را حفظ می‌کنند ولی به قیمت حرکت دیگران. اینها زالو صفتان هستندکه مدام به‌دنبال مکیدن خون همنوعانشان به‌سر می‌برند. این خون، مادی، معنوی، و یا جانی باشد فرقی نمی‌کند. این دسته همیشه در ترس از دگرگونیها هستند و هیچ آینده‌ای ندارند.
اما دسته سوم انسانهایی هستند که حرکت می‌کنند، فقط به‌خاطر این‌که تعادل غالب بر تاریکی و ظلمت دسته اول و دوم را بهم بزنند. آنها می‌خواهند این سیاهی را، با نور آگاهی روشن کنند. خودشان می‌دانند که باید بهای سنگینی بپردازند و همیشه مورد سرزنش و ظلم دسته اول و دوم هستند. اینها آمادگی پرداخت هر بهایی را دارند و از خود فدا می‌کنند. اینها صاحب آینده و تاریخ و کمال انسانی هستند.

حال، ما با کدام دسته حرکت می‌کنیم و به نیت کدام تعادل؟


Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels