‍ 🔴 نوشته اى از #زندانى_سياسى سابق زرتش احمدى راغب

🔴 نوشته اى از #زندانى_سياسى سابق زرتش احمدى راغب
🔺فردا سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۹/۳۰ باید در شعبه یک دادگاه اتقلاب شهریار باشم و به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه گردم !؟


🔺وکیل ندارم و تتها به دادگاه میروم . اما براستی آنانی که باید در برابر قانون پاسخگو باشند و در دادگاه حضور یابند رانتخواران و اختلاسگران میلیاردی ، تاراجگران ثروت های ملی ایران ، راهزنان قدرت مردم ، جنایتکاران پنهان در پس پرده و کسانی که ایران و مردمش را به وادی فقر و بیکای ، اعتیاد و نکبت و رکود کشاندند ، به هر روی فعالیت مدنی و سیاسی و حقوق بشر و آزادیخواهی و دگراندیشی و حمایت از #آزادی #زندانیان_سیاسی و عقیدتی و خواستن دموکراسی برای ایران از تلاش های همیشگی من هست و خواهد بود و در این میان ارباب قدرت و ثروت و خودکامگی با در دست داشتن دستگاه ها و نهاهای گوناگون بدنبال سرکوب و انزوای ما خواهند بود .‌ آنچه که هست شرافتمندانه زیستن و زیر بار ستم و بیداد نرفتن است . جان من برای ایران و مردم ارجمندش است و تلاش می کنیم کشوری آزاد و آباد با مردمی سربلند و آزاده داشته باشیم . ایدون باد . پاینده ایران .....Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels