🌹روزى كه خلق بداند 🌹هر قطره خونشان 🌹محراب مى‌شود مزار #ثريا_ابوالفتحى #زندانى_سياسى اعدام شده

🌹روزى كه خلق بداند
🌹هر قطره خونشان 
🌹محراب مى‌شود
مزار #ثريا_ابوالفتحى #زندانى_سياسى اعدام شده درسال67 كه حكومت در ادامه پروژه پاكسازى آثار #قتل_عام،مزار او و گور جمعىِ تبريز رو تخريب كرد

Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels