🍃تو زيبايى قدرتمندى

🍃تو زيبايى
قدرتمندى
اصيلى
بي همتايى
جاودانى
تو شايستگى آزادى رو دارى
هرگز در نبرد براي آزادى چيزى كم نذاشتى
و هميشه توى ميدون حاضر بودى
تو 
ارزشمندى!
مثل يك الماس
مثل ميراثى كهن
مرواريدي
زيباترين وطن!
ارزشت خيلي بيشتر از اونيه كه فكرش رو بكني
بيش از طغيان آب هاي عصيانيت
بيش از كوه هاى بلند استواريت
بيش از دشت هاى صبورت
بيش از ثروتهاى بى شمارت
يا تاريخچه ى غنى و گرانبهات
يا حتي فرهنگ ارزشمندت
اون قدر ارزش دارى كه ميشه برات جون فدا كرد!
فراتر از هر حرف و حديثي
فراتر از اينكه چه  ها بر تو گذشته.

🍂اگه روزى مورد هجوم ايلغار مغول بودى
و سالها زير چكمه ي استبداد سلطنت شاهى
اگه روزي زخميِ شلاق استثمار بودي  
 و امروز اسير يك ديكتاتوري سياه مذهبي 
يك ديكتاتوري ضد ايرانى و ضدانساني
اگه هر بار كه بلند شدي و فرياد كردي
گلوت رو فشردن و صدات رو خاموش كردن
اگه جوونهات سر بر دارن 
و اگه دخترهات سنگسارِ تحجر
اگه بچه هات گرسنه ي يك لقمه نون
و اگه چشمهاي مردمت پر از غمه

🍃ولي هنوز كوچه هات بوي شورش و اعتراض ميده
بوي دست هاي زنجير كرده و سينه هاي سپر شده
پس تو شايستگي آزادي رو داري
چون تو
نيرومندي
و پايدار
  و هميشه پابرجا
در مورد قهرمانيهات تو كتابهاي تاريخ بخون!
كورش، بابك، ستار، ميرزا، مصدق،حنيف!
اينها كسايي بودن كه نه گفتن و ايستادند
براي از نو ساختن!
اونايي كه هميشه پرچم آزاديخواهي رو بلند كردن و مسير رو نشون دادن
گوش كن!
همه ي جوونها و مرد و زن هاي تو
تك به تك شون 
قدرت و توان يكساني دارن
تا سرنوشت شون رو خودشون به دست بگيرن
و مسئوليت ما اينه كه
خودمون رو پيدا كنيم!
اون گوهر و هويت و ذات مون رو
و بذاريم عاصي و سركش براي آزادي بلند شه 
و بگه آره! ايران و ايراني اينه!
اين حقيقت من و توست
اگه كسي غير از اين ميگه 
بدون دشمنته!
اين بار بلند شو داد بزن:
📣 بگو:
من ايرانم!
من سرزمين آزاده هام!
بزرگ
استوار
تسليم ناپذير
عصياني
نا آرام 
اميدوار
سرفراز
عاشق
گذشته از دل يك تاريخ مبارزه 
پرم از لحظه لحظه هاي ايستادن و سر خم نكردن
هميشه در اوج 
رو به افق هاي آزادي
مي ايستم و مي جنگم 
خسته ميكنم ولي خسته نمي شم!
به زودي آزاد مي شم!
من ايرانم!
اينو يادت نره! ✌️✌️✌️
Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels