🔶 #اصفهان- 25 اسفند -” پشت به دشمن، رو به ميهن“

🔶 #اصفهان- 25 اسفند
شعار مردم و كشاورزان در نماز جمعه امروز بعد از پشت كردن به امام جمعه به نشانه اعتراض
” پشت به دشمن، رو به ميهن“

درود به شرفشون👏👏👏

#قيام_ايران
#براندازم
 
 

Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels