#اراك- 31 ارديبهشت

https://twitter.com/maniranam01/status/998472900029177856
#اراك- 31 ارديبهشت
كارگران #هپكو كه اعلام کرده بودند تا روز دوشنبه به مسئولان فرصت می دهند، برای اعتراض به ریل شمال جنوب اراک آمدند
#متحد_شويم
#براندازم

Share:

⚠️هشدار به مزدوران حكومتى

⚠️هشدار به مزدوران حكومتى
 پاسخ وحشى گريهايتان، خشم مردم است.
 هويتتان افشا خواهد شد!!
 منتظر باشيد!!
 تهيه شده در #من_ایرانم 
 
 


Share:

#بانه- 15 ارديبهشت

#بانه- 15 ارديبهشت
بيست و يكمين روز #اعتصاب_سراسرى در #بانه در #اعتراض به بسته شدن مرزها توسط حكومت
#اعتصاب_كردستان
#براندازم


Share:

هر روز ممكنه با چنين صحنه هايى مواجه بشيم ، چه بايد كرد?!

هر روز ممكنه با چنين صحنه هايى مواجه بشيم 
📛اتفاقى كه شايد براى هرکدوم از ما بيفته‼️ 
چه بايد كرد⁉️  Share:

✊🏼 آهاى وزير ميلياردر، چهل ماهه گوش نخريدم😔

✊🏼 آهاى وزير ميلياردر، چهل ماهه گوش نخريدم😔
 #روز_جهانى_كارگر
#درود_بر_كارگر
#مرگ_بر_ستمگر
#کارگر_بپاخیز


Share:

🔴فورى #تهران- 11 ارديبهشت

🔴فورى
#تهران- 11 ارديبهشت
تظاهرات کارگران در خیابان کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر با شعار:
 #درود_بر_كارگر ، #مرگ_بر_ستمگر
#كارگر_بپاخيز
Share:

✊اتحاد از تو شروع ميشه

✊اتحاد از تو شروع ميشه
 براى استمرار اعتراض بايد #متحد_شويم
 #كارگر_بپاخيز
#درود_بر_كارگر
 #مرگ_بر_ستمگر
#روز_جهانی_کارگر


Share:

برگزارى #روز_جهانی_کارگر توسط كارگران نيشكر #هفت_تپه

برگزارى #روز_جهانی_کارگر توسط كارگران نيشكر #هفت_تپه
11 ارديبهشت
#درود_بر_كارگر #مرگ_بر_ستمگر
#كارگر_بپاخيز


Share:

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Powered by Blogger.

Labels