🔴فورى #تهران- 11 ارديبهشت

🔴فورى
#تهران- 11 ارديبهشت
تظاهرات کارگران در خیابان کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر با شعار:
 #درود_بر_كارگر ، #مرگ_بر_ستمگر
#كارگر_بپاخيز
Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels