#اراك- 31 ارديبهشت

https://twitter.com/maniranam01/status/998472900029177856
#اراك- 31 ارديبهشت
كارگران #هپكو كه اعلام کرده بودند تا روز دوشنبه به مسئولان فرصت می دهند، برای اعتراض به ریل شمال جنوب اراک آمدند
#متحد_شويم
#براندازم

Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels