#بانه- 15 ارديبهشت

#بانه- 15 ارديبهشت
بيست و يكمين روز #اعتصاب_سراسرى در #بانه در #اعتراض به بسته شدن مرزها توسط حكومت
#اعتصاب_كردستان
#براندازم


Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels