تنها چند روز بعد از #انتخابات حكومتي...#هيمن با مرگ دست و پنجه نرم مى كند!

⚫️⚪️ تنها چند روز بعد از  #انتخابات حكومتي...#هيمن با مرگ دست و پنجه نرم مى كند!

لعنت بر حكومتى كه هيمن و هيمن ها در آن به جاى هزار آرزو كه حق هر جواني است، بايد به فكر بر آورده كردن يك آرزو باشند:
طناب دار گلوى آنها را نفشارد...

#صداى_هيمن_باشيم
#متحد_شويم_براى_رساندن_صداى_زندانيان
#قيام_تا_آزادى
#فقط_سرنگونى


Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels