🔴🎥 #اهواز- هم اكنون 14 فروردين #تظاهرات مردم

🔴🎥 #اهواز- هم اكنون 14 فروردين #تظاهرات مردم در منطقه كوى علوى در #اعتراض به حادثه آتش سوزى قهوه خانه با شعار: ”اهواز بى قرار فرزندان بى گناهش رو از دست داده“ #قيام_ايران #براندازم 


Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels