پاسارگاد در آتش مي سوزد

چندين ساعت است كه جنگل هاى نزديك پاسارگاد در آتش مى سوزد
اين جا زمين زير خاكستر بي توجهى نفس نفس مي زند
تنها كسى كه در صحنه حاضر است مردم و اهالى هستند
جنگل هايى با قدمت بيش از 400 سال سوختند
حيوانات سوختند
1100 هكتار كافي نيست؟
تنگ بلاغى سوخت
دره خرسى سوخت
و فرياد رسى نيست
جز مردمى كه با كمترين امكانات نجات محيط زيست را فرياد ميكنند
اگر باد موافق بوزد، اگر آتش اوج ديگرى بگيرد...
اين جا ميراث زمين قرباني حكومتى غارتگر است
تا دير نشده كارى بايد كرد...

Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels