چرا عظما يه دهن خفه نميشه؟!!

جديدا عاغا حرفاى خنده دارى ميزنه! خودش يه جورى عليه وضعيتى كه تو ايرانه ميگه انگار نه انگار كه خودش مثلا مقام ولايته! پز اپوزيسيون ميگيره و انتقاد ميكنه! يه روز از بيكارى ميگه، يه روز از گسل اجتماعى، يه روز از انقلابى بودن و ماندن! خلاصه توهم زده اساسى 
با تلگرام من ايرانم نسخه سبك شده اين برنامه رو دنبال كنيد
Share:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels