فرخى يزدى شاعرى كه سر به پاى آزادى گذاشت

آن زمان که بنهـــادم ســـر بـــه پــاى آزادى  دســت خــــود ز جان شستــم از براى آزادى  تا مگــــــر بدســـت آرم دامــن وصــــالش را  مي دوم به پاي ســـر در قفــاى آزادى  
اين شعر آشنا در وصف آزادى، معروف ترين اثر شاعر آزاده و مبارز، فرخى يزديه. شاعر و روزنامه نگار آزاديخواه در صدر مشروطه كه شعر گفتن رو از كودكى شروع كرده بود و خيلى زود پاى در راه مبارزه براى آزادى گذاشت...
با ما در تلگرام من ايرانم همراه باشيدShare:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels