حرفاي دانشجوى- داستان خوابگاه ها و تعطيلات


تو حرفاى دانشجويى اين هفته از اعتراضات دانشجوهاى دانشگاه تهران تو شروع سال95 ميگيم. بعد سرى ميزنيم به خوابگاه دانشجوهاى فرهنگيان بوشهر كه تو تعطيلات عيد چى به سرشون اومد! دانشجوهاى دانشگاه استهبان و خواجه نصير هم ازدانشگاه خودشون گفتن. در پايان هم از يادبود دانشجوهايى ميگيم كه در راه آزادى رفتن...

 ميتونيد در محيط هاى زير «من ايرانم » رو دنبال كنيد
Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels