بيانيه مطبوعاتى نيكى هيلى سفير ايالات متحده امريكا در مورد علیرضا آوایی

 #فورى- فورى
 بيانيه مطبوعاتى نيكى هيلى سفير ايالات متحده امريكا در سازمان ملل، در مورد سخنرانى #عليرضا_آوايى در شوراى حقوق بشر سازمان ملل
25 فوريه 2018
🔺” اين هفته عليرضا آوائى وزير دادگسترى #ايران قرار است در شوراى حقوق بشر سازمان ملل سخنرانى كند. آوائى مسئول بعضى از بدترين نقض هاى حقوق بشر در ايران شامل ممانعت از آزاديهاى سياسى و ترويج سركوب، خشونت، و كشتار فراقضائى زندانيان سياسى ميباشد.
🔺شوارى حقوق بشر بايد از اينكه به آوائى اجازه دهد تا براى اعضايش سخنرانى كند، شرم كند. ولى دوباره اين شورا با اجازه دادن به نقض كنندگان زنجيره ئى حقوق بشر تا كارش را بربايند خودش را بي اعتبار و منديت خود براي ترويج حقوق بشر جهانى را بى ارزش ميكند.
🔺اينكار چيزى جز تقويت فراخوان ايالات متحده براي رفرم هاي بسيار ضروري در اين شورا نيست تا اينكه به آن بعنوان يك سرمايه گذاري خوب براي زمان و پولمان نگريسته شود”  

#قيام_ايران
#براندازمShare:

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Powered by Blogger.

Labels