🍀 ”بهار #آزادى #ايران نزديك است“ 🍀

🍀 ”بهار #آزادى #ايران نزديك است“ 🍀
#ارسالى از دوستان #من_ايرانم- #كرمانشاه 29 اسفند

✌️كمپين فريادها بر ديوارهاى شهر✌️

#نوروز_97_مبارك
#قيام_ايران
#براندازم
بهار آزادى - كرمانشاه 29 اسفند
 
 

Share:

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Labels